Pogoń

 

OCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃ

 

 

SZEROKA OFERTA W ZAKRESIE FIZYCZNEJ OCHRONY OBIEKTÓW

 

Firma ochroniarska Pogoń przygotowała dla Państwa bogatą ofertę usług w zakresie fizycznej ochrony obiektów. Doświadczeni pracownicy naszej agencji są stale obecni w obiekcie, który podlega ochronie. Do ich obowiązków należy ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem obiektu, a także ochrona mienia oraz ochrona osób znajdujących się w budynku.

 

Do zadań naszych pracowników ochrony zaliczają się między innymi:

 • ochrona obiektów przed włamaniami, rabunkiem, kradzieżami, dewastacją;
 • ochrona mienia w transporcie oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu;
 • ochrona osób mieszkających na obiekcie i przebywających na jego terenie;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach;
 • dążenie do zmniejszania negatywnych skutków zdarzeń losowych, dysfunkcji, klęsk żywiołowych.

Usługa świadczona jest zgodnie z Regulaminem ochrony obiektu oraz jest każdorazowo dopasowywana do życzeń klientów, czego potwierdzeniem jest zawarta umowa zgodna z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z 22.08.1997 r., wraz z późniejszymi zmianami.

 

OCHRONA MIENIA I OBIEKTÓW - USŁUGI DODATKOWE

 

W ochranianych przez nas obiektach stosujemy standardowo dodatkowe środki mające na celu podwyższenie skuteczności kontroli i zabezpieczeń. Są to w szczególności:

 • montaż sprzętu rejestrującego pracę pracowników ochrony – bezpłatnie
 • oznakowanie prewencyjne obiektu – bezpłatnie
 • oznakowanie uprawnionych do wjazdu na teren posesji pojazdów – bezpłatnie
 • wdrożenie systemu przepustek kontrolnych – bezpłatnie
 • dozór i monitoring 24h Grup Interwencyjnych – bezpłatnie
 • nadzór inspektora kontroli i dyspozytora 24h poprzez kontrolne zgłoszenia radiowe w odstępach godzinnych oraz przynajmniej trzykrotne kontrole na terenie obiektu podczas doby – bezpłatnie
 • zaprojektowanie i zamontowanie systemów telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu – preferencyjne ceny
 • prowadzenie badań wariografem („wykrywaczem kłamstw") w celu określenia rzetelności personelu – preferencyjne ceny
 • monitorowanie i nadzór nad maszynami, pojazdami, pracownikami z wykorzystaniem urządzeń GPS – preferencyjne ceny

 

Odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania, także podczas spotkań osobistych z Szefami Rejonów i Dyrekcją Departamentu Ochrony.

Personel Pogoń Ochrona to tylko pracownicy wykwalifikowani, doświadczeni, z odpowiednim przygotowaniem do pełnienia swojej roli zawodowej. Zawsze weryfikujemy naszych potencjalnych pracowników pod kątem dotychczasowej historii zatrudnienia, obecności w Centralnym Rejestrze Skazanych oraz opinii w Komendach Rejonowych Policji. Jednocześnie kładziemy nacisk na ciągłe podwyższanie kompetencji. Bierzemy udział w kursach federacji CRIMEN oraz IBA, ćwiczymy w elitarnym centrum szkoleniowym AT-SYSTEM, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu usługi na najwyższym poziomie. Wszyscy z naszych pracowników wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, są umundurowani i wyposażeni w niezbędne środki przymusu bezpośredniego, telefony, urządzenia łączności radiowej. Pracujemy również ze szkolonymi psami obronnymi.

 

OCHRONA PODCZAS IMPREZ MASOWYCH

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zabezpieczania imprez masowych, w tym imprez plenerowych: festiwali, koncertów, festynów, pikników, zawodów sportowych, konferencji, różnego typu spotkań. Kompleksowo dbamy o bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów podczas imprez, używając dozwolonych i koniecznych środków przymusu bezpośredniego, a także sprzętu, takiego jak: bramki, płotki, wykrywacze metalu.

Do ochrony imprez masowych delegujemy pracowników z odpowiednim przeszkoleniem w zakresie sprawowania funkcji członka służb porządkowych i z optymalnymi predyspozycjami, by w porę rozpoznawać niebezpieczeństwo i zapobiegać mu. Dzięki temu nasza praca cechuje się najwyższą skutecznością.

 

AGENCJA OCHRONY - CO NAS WYRÓŻNIA

Personel Pogoń Ochrona to tylko pracownicy wykwalifikowani, doświadczeni, z odpowiednim przygotowaniem do pełnienia swojej roli zawodowej. Wszyscy oni wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, są umundurowani i wyposażeni w niezbędne środki przymusu bezpośredniego, telefony, urządzenia łączności radiowej. Pracujemy również ze szkolonymi psami obronnymi.

Dzięki temu każda impreza masowa z naszym udziałem przebiega w sposób bezpieczny i kontrolowany, a obiekty i mienie są zabezpieczone przed niepożądanymi sytuacjami.

 

Odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania, także podczas spotkań osobistych z Szefami Rejonów i Dyrekcją Departamentu Ochrony.

 

Zapraszamy do współpracy!

 • ochrona obiektów przed włamaniami, rabunkiem, kradzieżami, dewastacją;
 • ochrona mienia http://pogon.pl/pl/oferta/konwojowanie w transporcie oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu;
 • ochrona osób mieszkających w obiekcie i przebywających na jego terenie;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach;
 • dążenie do zmniejszania negatywnych skutków zdarzeń losowych, dysfunkcji, klęsk żywiołowych.

banner-osobista

banner-lotna

banner-systemy

banner-konwojowanie

banner-services