Pogoń

 

OCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃ

Firma ochroniarska Pogoń Ochrona dostarcza Państwu profesjonalne usługi SUFO. W Specjalistycznych Uzbrojonych Formacjach Ochronnych działają tylko nasi najlepsi pracownicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zawodzie oraz uzyskali licencję Pracowników Ochrony Fizycznej. Elitarna formacja SUFO jest wyposażona w broń maszynową, kulową krótką, broń gładkolufową, kamizelki kuloodporne, hełmy oraz środki przymusu bezpośredniego i urządzenia do niezawodnej łączności radiowej. Do dyspozycji pracowników są specjalistyczne pojazdy, które zostały przystosowane do konwojowania wartościowego mienia, pieniędzy, ochrony osobistej.

Konwojowanie i inkaso

Świadczymy dla Państwa profesjonalne usługi konwojowania oraz inkaso wartości pieniężnych, mienia oraz materiałów obejmujących niejawne informacje oraz przedmioty niebezpieczne, które muszą być przewożone zgodnie z przepisami prawa określającymi ochronę wartość pieniężnych (rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku, Dz. U. Nr 129, poz. 858, wraz z późniejszymi zmianami).

Usługa odbywa się zgodnie z zasadami transportu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków bojowych, stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej i innych państwowych uzbrojonych formacji.

Ochrona osób w Warszawie i okolicach – ochrona osobista

Dla tych z Państwa, dla których liczy się bezpieczeństwo, świadczymy usługi ochrony osobistej. Ochrona osób jest prowadzona przez naszych najlepszych pracowników, w tym mających wcześniejsze doświadczenia uzyskane dzięki pracy w służbach specjalnych. Świadczymy ochronę stałą, doraźną, także 24h na dobę. Odpieramy wszelkie bezpośrednie zagrożenia ze strony osób niebezpiecznych.

Grupy interwencyjne

Grupy Interwencyjne Pogoń Ochrona mają za zadanie dotarcie do celu w jak najkrótszym czasie i wykonanie na miejscu zleconych zadań związanych z ochroną osób i ochroną mienia. Liczba działających Grup Interwencyjnych oraz ich lokalizacja są stale dopasowywane do bieżącego stanu zagrożenia, a także warunków drogowych i pogodowych. Dzięki sprawdzonym procedurom i organizacji nasze załogi zawsze docierają do obiektów wymagających interwencji w ciągu kilku minut od momentu otrzymania zgłoszenia.

banner-ochrona

banner-osobista

banner-lotna

banner-systemy

banner-services