Pogoń

OCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃ

top lotna

Z myślą o tych klientach, dla których liczą się skuteczne i ekonomiczne rozwiązania, przygotowaliśmy specjalną ofertę –to ochrona lotna, działająca na zasadzie „jeden do wielu". To innowacyjne w branży rozwiązanie, które pozwala na świadczenie usług nawet dla kilkunastu klientów jednocześnie, przy zachowaniu skuteczności porównywalnej z całodobową ochroną fizyczną.

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ TA USŁUGA?

Ochrona Pogoń Lotna uzyskuje coraz większe powodzenie i jest chętnie wybierana przez klientów szukających prostych, ale jednocześnie efektywnych rozwiązań w zakresie ochrony osób i mienia. W naszej firmie mogą Państwo otrzymać kompleksową obsługę, która obejmie działania monitoringowe oraz interwencyjne, realizowane przez zmotoryzowane Grupy Interwencyjne Pogoń Ochrona.

Usługi Pogoń Lotna są prowadzone tylko przez pracowników doświadczonych, którzy w ramach swojego stanowiska mogą pełnić prace ochronne, konwojowe, kontrolne, nadzorcze w takich obiektach, jak: osiedla mieszkaniowe, posesje, szkoły, centra handlowe i inne.

POGOŃ LOTNA - PAKIETY USŁUG

Ochrona mienia, obiektów i osób z naszym udziałem jest zawsze skuteczna i przynosi oczekiwane rezultaty.

lotna2

Pogoń Lotna oferuje dwa pakiety, które obejmują następujące prace:

Tarcza I

Patrol inspekcyjny – każdorazowa pełna weryfikacja stanu obiektu, która jest potwierdzona elektronicznym raportem w zakresie bezpieczeństwa, kontroli procedur i kosztów mediów oraz okresowe podjazdy kontrolne raz na dobę.

Cena: 999zł

Tarcza II

Patrol inspekcyjny – każdorazowa pełna weryfikacja stanu obiektu, która jest potwierdzona elektronicznym raportem w zakresie bezpieczeństwa, kontroli procedur i kosztów mediów oraz okresowe podjazdy kontrolne dwukrotnie w ciągu doby.

Cena: 1799 zł

Podjazdem określa się:

  • kompleksową weryfikację stanu obiektu i jego zabezpieczenia, która jest każdorazowo zatwierdzana przez raport elektroniczny. Raport obejmuje kwestie związane z bezpieczeństwem, nadzorem procedur i kosztami mediów;
  • kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną obiektu, która prowadzona jest pod względem określenia zagrożeń, takich jak: wandalizm, zaśmiecanie obiektu lub terenu wokół niego, spożywanie alkoholu, stosowanie substancji odurzających innych typów itp.

FIRMA OCHRONIARSKA - PROFESJONALNI PRACOWNICY 

Najważniejszą zaletą zasady „jeden do wielu" jest zachowanie optymalnego poziomu elastyczności i mobilności pracowników ochrony. Obsługa świadczona jest przez dwóch pracowników z licencjami, którzy wyposażeni są w zgodne z przepisami prawa środki przymusu bezpośredniego (w tym broń palną) oraz poruszający się oznakowanym pojazdem. Pracownicy wyposażeni także w nowoczesne urządzenia do łączności i nawigacji.

Pracownicy należący do grupy Pogoń Lotna są także upoważnieni do prowadzenia prac kontrolnych instalacji, pomieszczeń, badania trzeźwości osób oraz do weryfikacji tożsamości osób znajdujących się na obszarze objętym ochroną.

Grupa ochrony Pogoń Lotna posiada status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, która jest wyposażona w niezbędny sprzęt, w tym broń palną krótką. Dzięki nowoczesnym samochodom i odpowiedniej lokalizacji grupa zawsze dociera w ciągu kilku minut do miejsca zdarzenia, co gwarantuje jeszcze wyższą skuteczność.

NOWOCZESNA AGENCJA OCHRONY - SPRAWDZONY SPRZĘT

Nasza ochrona opiera się na wykorzystywaniu nowoczesnych urządzeń. Stosowana przez grupę Pogoń Lotna technologia pozwala na szczegółowe udokumentowanie oraz zarejestrowanie przebiegu każdej interwencji. Wszystkie interwencje są rejestrowane poprzez system GPS, który zapisuje raporty on-line i przekazywane zleceniodawcy.

Zapraszamy do zainteresowania się pakietami usług grupy Pogoń Lotna!

btn lotna

banner-ochrona

banner-osobista

banner-systemy

banner-konwojowanie

banner-services