Pogoń

Szeroka oferta w zakresie fizycznej ochrony obiektów

 

Oferowana przez firmę Pogoń stacjonarna ochrona fizyczna obiektów bazuje na stałej obecności naszych pracowników w wyznaczonym obiekcie. Do zobowiązań pracownika należy ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem obiektu, mienia oraz osób się na nim znajdujących. Usługa świadczona jest zgodnie z Regulaminem ochrony obiektu oraz jest każdorazowo dopasowywana do życzeń klientów, czego potwierdzeniem jest zawarta umowa prawidłowa z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia z 22.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Do zadań naszych pracowników ochrony zaliczają się między innymi:

 • ochrona obiektu przed włamaniami, rabunkiem, kradzieżami, dewastacją
 • ochrona mienia znajdującego się na obiekcie
 • ochrona osób mieszkających na obiekcie i przebywających na jego terenie
 • pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach
 • dążenie do zmniejszania negatywnych skutków zdarzeń losowych, dysfunkcji, klęsk żywiołowych

W ochranianych przez nas obiektach stosujemy standardowo dodatkowe środki mające na celu podwyższenie skuteczności kontroli i zabezpieczeń. Są to w szczególności:

 • montaż sprzętu rejestrującego pracę pracowników ochrony – bezpłatnie
 • oznakowanie prewencyjne obiektu – bezpłatnie
 • oznakowanie uprawnionych do wjazdu na teren posesji pojazdów – bezpłatnie
 • wdrożenie systemu przepustek kontrolnych – bezpłatnie
 • dozór i monitoring 24h Grup Interwencyjnych – bezpłatnie
 • nadzór inspektora kontroli i dyspozytora 24h poprzez kontrolne zgłoszenia radiowe w odstępach godzinnych oraz przynajmniej trzykrotne kontrole na terenie obiektu podczas doby – bezpłatnie
 • zaprojektowanie i zamontowanie systemów telewizji przemysłowej, systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu – preferencyjne ceny
 • prowadzenie badań wariografem („wykrywaczem kłamstw") w celu określenia rzetelności personelu – preferencyjne ceny
 • monitorowanie i nadzór nad maszynami, pojazdami, pracownikami z wykorzystaniem urządzeń GPS – preferencyjne ceny

Odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania, także podczas spotkań osobistych z Szefami Rejonów i Dyrekcją Departamentu Ochrony.

Personel Pogoń Ochrona to tylko pracownicy wykwalifikowani, doświadczeni, z odpowiednim przygotowaniem do pełnienia swojej roli zawodowej oraz z Licencjami Pracowników Ochrony I i II stopnia. Zawsze weryfikujemy naszych potencjalnych pracowników pod kątem dotychczasowej historii zatrudnienia, obecności w Centralnym Rejestrze Skazanych oraz opinii w Komendach Rejonowych Policji. Jednocześnie kładziemy nacisk na ciągłe podwyższanie kompetencji. Bierzemy udział w kursach federacji CRIMEN oraz IBA, ćwiczymy w elitarnym centrum szkoleniowym AT-SYSTEM, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu usługi na najwyższym poziomie. Wszyscy z naszych pracowników wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, są umundurowani i wyposażeni w niezbędne środki przymusu bezpośredniego, telefony, urządzenia łączności radiowej. Pracujemy również ze szkolonymi psami obronnymi.

IMPREZY MASOWE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zabezpieczania imprez masowych, w tym imprez plenerowych: festiwali, koncertów, festynów, pikników, zawodów sportowych, konferencji, spotkań różnych typów. Kompleksowo dbamy o bezpieczeństwo osób, mienia i obiektów podczas imprez, używając dozwolonych i koniecznych środków przymusu bezpośredniego, a także sprzętu takiego jak bramki, płotki, wykrywacze metalu.

Do ochrony imprez masowych delegujemy pracowników z odpowiednim przeszkoleniem członka służb porządkowych i z dobranymi predyspozycjami, by w porę rozpoznawać i zapobiegać niebezpieczeństwu. Dzięki temu nasza praca cechuje się najwyższą skutecznością.

banner-osobista

banner-lotna

banner-systemy

banner-konwojowanie

banner-services

Ochrona Roku Pogoń Warszawa - rzetelna firma z tradycjami, od 1997 roku.