Pogoń

leed

Spółka kapitałowa Pogoń Ochrona oferuje szeroką paletę usług ochroniarskich na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pogoń Ochrona była wielokrotnie nagradzana ze względu na profesjonalne i kompleksowe podejście do ochrony mienia i osób, w tym:

Bezpośrednią ochronę fizyczną:

  • stałą
  • doraźną, która polega na nadzorowaniu sygnałów przekazywanych, gromadzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem systemów alarmowych i innych elektronicznych urządzeń
  • konwojowanie przedmiotów kosztownych, niebezpiecznych, wartości pieniężnych

Zabezpieczenia techniczne obejmujące:

  • instalację systemów alarmowych i innych urządzeń elektronicznych, które sygnalizują niebezpieczeństwo ochranianego mienia i osób, a także eksploatację, prace naprawcze i konserwacyjne
  • instalację urządzeń oraz specjalistycznych systemów mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatację, naprawy i konserwację

Monitoring wizyjny – video obchody:

  • cykliczny podgląd obrazu z kamery lub wielu kamer, pozwalający monitorować cały obszar objęty ochroną,
    a nie tylko jego część, jak dzieje się to w przypadku obchodu terenu przez pracownika ochrony
  • rejestracja i archiwizacja zdarzeń z obiektu, pozwalająca na efektywne zarządzanie wizją, np. zbliżanie obrazu z wybranych kamer, podejmowanie z góry założonych działań na podstawie materiału video
  • stały kontakt z Centrum Monitoringu Wizyjnego – podgląd kamer w czasie rzeczywistym.

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie osób, dysponujemy zaawansowanym zapleczem technologicznym oraz szeroką wiedzą branżową. Stale inwestujemy w kapitał ludzki, aby utrzymać jak najwyższą jakość świadczonych usług i maksymalizować zadowolenie klientów. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie wiązane z naszą ofertą i działaniem. Dopasowujemy zakres usług indywidualnie do Państwa potrzeb.

Realizując zlecenia, przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za mienie podlegające ochronie. Spółka legitymuje się polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej – co zapewnia Państwu dodatkowe zabezpieczenie majątkowe. Korzystamy z własnego systemu radiowej łączności bezprzewodowej, który obejmuje swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie. Pozwala on na utrzymanie bezpośredniego i błyskawicznego kontaktu z pracownikami ochrony, jak również zapewnia 24 godzinny dostep do Dyżurnego kierownika zmiany i patrolem Grup Interwencyjnych, które dzięki odpowiedniemu rozlokowaniu docierają do miejsca zdarzenia ciagu w kilku minut. Firma dodatkowo dysponuje systemami monitoringu (wykorzystującymi GPS i GPRS) do prowadzenia nadzoru nad obiektami ruchomymi i stacjonarnymi. Stała współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym i Pogotowiem Energetycznym i Gazowym, pozwala nam na zapewnienie Państwu całkowitego bezpieczeństwa.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

 

 

Ochrona Roku Pogoń Warszawa - rzetelna firma z tradycjami, od 1997 roku.