Pogoń

OCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃOCHRONA POGOŃ

top lotna

Przygotowaliśmy dla tych klientów, dla których liczą się ekonomiczne rozwiązania, ochronę lotną działającą na zasadzie „jeden do wielu". To innowacyjne rozwiązanie w branży, które pozwala na świadczenie usług nawet dla kilkunastu klientów jednocześnie przy zachowaniu skuteczności porównywalnej z całodobową ochroną fizyczną.

Usługa Pogoń Lotna uzyskuje coraz większe powodzenie i jest chętnie wybierana przez klientów szukających prostych, ale jednocześnie efektywnych rozwiązań w branży ochrony. W naszej firmie mogą Państwo otrzymać kompleksową obsługę włączającą działania monitoringowe oraz interwencyjne realizowane przez zmotoryzowane Grupy Interwencyjne Pogoń Ochrona.

Najważniejszą zaletą zasady „jeden do wielu" jest zachowanie optymalnego poziomu elastyczności i mobilności pracowników ochrony. Obsługa świadczona jest przez dwóch pracowników z licencjami, którzy wyposażeni są w zgodne z przepisami prawa środki przymusu bezpośredniego, w tym broń palną oraz poruszający się oznakowanym pojazdem. Pracownicy wyposażeni także w nowoczesne urządzenia do łączności i nawigacji.

Usługi Pogoń Lotna są prowadzone tylko przez pracowników doświadczonych, którzy w ramach swojego stanowiska mogą pełnić prace ochronne, konwojowe, kontrolne, nadzorcze takich obiektów jak osiedla mieszkaniowe, posesje, szkoły, centra handlowe i innych.

Pracownicy należący do grupy Pogoń Lotna są upoważnieni także do prowadzenia prac kontrolnych instalacji, pomieszczeń, badania trzeźwości osób, weryfikacji tożsamości osób znajdujących się na obszarze objętym ochroną. Stosowana przez grupę Pogoń Lotna technologia pozwala na szczegółowe udokumentowanie, w tym zarejestrowanie przebiegu interwencji. Wszystkie interwencje są rejestrowane poprzez system GPS, który zapisuje raporty on-line i przekazywane zleceniodawcy.

Grupa ochrony Pogoń Lotna posiada status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej, która jest wyposażona w niezbędny sprzęt, w tym broń palną krótką. Dzięki nowoczesnym samochodom i odpowiedniej lokalizacji grupa zawsze dociera w ciągu kilku minut do miejsca zdarzenia, co gwarantuje jeszcze wyższą skuteczność.

lotna2Pogoń Lotna oferuje dwa pakiety, które obejmują następujące prace:

Tarcza I

Patrol inspekcyjny – każdorazowa pełna weryfikacja stanu obiektu, która jest potwierdzona elektronicznym raportem w zakresie bezpieczeństwa, kontroli procedur i kosztów mediów oraz okresowe podjazdy kontrolne raz na dobę.

Cena: 999zł

Tarcza II

Patrol inspekcyjny – każdorazowa pełna weryfikacja stanu obiektu, która jest potwierdzona elektronicznym raportem w zakresie bezpieczeństwa, kontroli procedur i kosztów mediów oraz okresowe podjazdy kontrolne dwukrotnie w ciągu doby.

Cena: 1799 zł

Podjazdem określa się:

  • kompleksową weryfikację stanu obiektu i jego zabezpieczenia, która jest każdorazowo zatwierdzana przez raport elektroniczny w kwestii bezpieczeństwa, nadzoru procedur i kosztów mediów
  • kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną obiektu, która prowadzona jest pod względem określenia zagrożeń takich jak wandalizm, zaśmiecanie obiektu lub terenu wokół niego, spożywanie alkoholu, stosowanie substancji odurzających innych typów itp.

btn lotna